Impresszum

Burghotel Lockenhaus

Eugen Horvath Platz 1

7442 Lockenhaus

06641452090

rezeption@ritterburg.at

Iparengedélyt kiállító város

Ausztria

Ort der Gewerbeberechtigung


Österreich

UID-Nummer

Rechtsform

Firmenbuchnummer

Firmenbuchgericht

Geschäftsführung/Juristische Person

Zusätzliche Informationspflicht

Unternehmensgegenstand

Kammer/Berufsverband-Zugehörigkeit(en)

Aufsichtsbehörde

Gewerbeordnung

Felelősség kizárása

Az online ajánlat tartalma


A szerző semminemű felelősséget nem vállal a rendelkezésre bocsátott információk aktualitására, helyességére, teljességére vagy minőségére vonatkozóan. A szerzővel szemben támasztott anyagi vagy eszmei károkra vonatkozó felelősségigények, amelyeket a rendelkezésre bocsátott információk felhasználása vagy fel-nem-használása ill. a hibás vagy nem teljes körű információk felhasználása okozott, alapvetően kizártak. Kivételt képez ez alól, ha a szerző bizonyíthatóan szándékosan vagy durva gondatlanságból követett el törvénysértést. Az ajánlatok mindegyike kötelezettség nélküli és önkéntes. A szerző kifejezetten fenntartja magának a jogot, az oldalak egyes részeinek vagy a teljes internetes megjelenésnek külön bejelentés nélküli megváltoztatására, kiegészítésére, törlésére valamint átmeneti vagy végérvényes beszüntetésére.


Hivatkozások és linkek

Idegen internetes oldalakra történő közvetlen vagy közvetett utalásokra (linkekre) a szerzőnek nincs befolyása. Felelősségvállalás csak abban az esetben következne be, ha a szerzőnek tudomása lenne a linkek révén kapcsolódó oldalakon található jogellenes tartalmakról, és technikailag módjában állna a jogellenes tartalmú oldalak használatának megakadályozása. A szerző ezennel nyomatékosan kijelenti, hogy a linkek elhelyezésének időpontjában a linkek révén kapcsolódó oldalakon semmiféle jogellenes tartalomról nem volt tudomása. A linkek révén kapcsolódó oldalak jelenlegi vagy jövőbeni kialakítására, azoknak tartalmára vagy szerzőségére a szerző semmiféle befolyással nem rendelkezik. A szerző nyomatékosan elhatárolódik minden olyan, a linkek révén kapcsolódó oldal tartalmától, amelyet a linkek elhelyezése után változtattak meg. Ez a megállapítás valamennyi a saját internetes oldalakon elhelyezett linkre és hivatkozásra vonatkozik, továbbá a szerző által létrehozott vendégkönyvben, vitafórumon és levelezőlistán megjelenő idegen bejegyzésekre. Jogellenes, hibás vagy nem teljes körű tartalmakért ill. károkért, amelyek az így közölt információk felhasználásából vagy fel-nem-használásából keletkeznek, egyedül annak a weboldalnak az üzemeltetője felel, amelyre a link hivatkozik, nem pedig az, akinek az oldalán a kapcsolódó link található.


Szerzői- és védjegyjog
A szerző törekszik rá, hogy a felhasznált képek, hanganyagok, videós anyagok és szövegek szerzői jogát valamennyi kiadványában tiszteletben tartsa, saját készítésű ill. licencmentes képeket, hanganyagokat, videós anyagokat és szövegeket használjon. Valamennyi az internetes ajánlatban szereplő, adott esetben harmadik személy által védett márkára és áruvédjegyre a mindenkor érvényben lévő védjegyjogi szabályok és a mindenkori bejegyzett tulajdonosok birtokjoga vonatkoznak. Puszta említés alapján nem lehet azt a következtetést levonni, hogy a védjegyet nem védi harmadik személy joga! A szerző által készített, megjelentetett anyagok másolása kizárólag a szerző joga. Ilyen képek, hanganyagok, videós anyagok és szövegek sokszorosítása, más elektronikus vagy nyomtatott kiadványban történő felhasználása a szerző kifejezett hozzájárulása nélkül nem engedélyezett.

Adatvédelem
Amennyiben az internetes ajánlat keretében lehetőség van személyes vagy üzleti adatok (e-mail-címek, nevek, címek) közlésére, úgy ezeknek az adatoknak a megadása a felhasználó részéről kizárólag önkéntes alapon történik. Valamennyi felkínált szolgáltatást - amennyiben ez műszakilag megoldható - ilyen adatok megadása nélkül, valamint anonim adatok vagy álnév megadásával is igénybe lehet venni, ill. ki lehet fizetni. Az impresszumban vagy hasonló adatbázisokban szereplő, kapcsolattartáshoz szükséges adatok, mint cím, telefonszám, faxszám vagy e-mail-cím harmadik személy általi használata, a kifejezetten szükséges információk elküldésének kivételével, nem megengedett. Kifejezetten fenntartjuk annak a jogát, hogy e tilalom megsértése esetén az úgynevezett Spam- email-levelek küldőivel szemben megtegyük a megfelelő jogi lépéseket.

A felelősség kizárásának hatálya
A felelősség kizárása azon internetes ajánlat részét képezi, amelyik erre az oldalra utal. Amennyiben e dokumentum egyes részei vagy kifejezései nem, már nem vagy nem teljesen felelnek meg a hatályos jogszabályoknak, az a dokumentum többi részének tartalmát és hatályát nem érinti.

Google Analitika
Jelen weboldal a Google, Inc. („Google”) által nyújtott Google Analitika webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analitika „sütiket” („cookies”), az Ön számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, melyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. A „süti” által generált, a weboldal használatára vonatkozó információkat (beleértve az Ön IP-címét) a Google egyesült államokbeli szervereire továbbítja és ott tárolja. A Google ezeket az információkat a weboldal Ön által történő használatának értékelésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak a weboldalak üzemeltetői részére történő összeállítására, valamint a weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja. A Google továbbá átadhatja ezeket az információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google nem társítja az Ön IP címét a Google birtokában lévő egyéb adatokkal. Böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával Ön visszautasíthatja a „sütik” használatát, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ez esetben Ön nem fogja tudni kihasználni jelen weboldal összes funkcióját. A jelen weboldal használatával Ön hozzájárul adatainak feldolgozásához a fentiekben meghatározott módon és a fentiekben meghatározott célokra.

Közösségi PlugIn-ok
Jelen weboldal a Facebook, Facebook Inc., Menlo Park, Kalifornia, Egyesült Államok közösségi hálózat Pluginjait használja egy „tetszik gomb” formájában és/vagy a Google Plus der Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Egyesült Államok PlugInját „+1 gomb” formájában integrálja. A Plugin lehetővé teszi egy közvetlen kapcsolat kialakítását teszi lehetővé a felhasználó böngészője és a Facebook, ill. a Google szervere között. A Facebook, ill. a Google így információkat szerez a felhasználó weboldalon való tartózkodásáról (különösen a weboldal lehívásának dátuma és óraideje, valamint egyéb, böngészőre vonatkozó információk). Ha a felhasználó a „tesztik gombra” vagy a „+1 gombra” kattint, míg a felhasználó Facebook fiókjában, ill. Google fiókjában bejelentkezett, úgy a Facebook, ill. a Google számára az is lehetővé válik, hogy a weboldal látogatását hozzárendelje a felhasználó profiljához. További információkat itt [http://www.facebook.com/help/186325668085084] és itt [http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html] talál. A weboldal látogatásával Ön kifejezett beleegyezését adja felhasználói információinak ilyen jellegű felhasználására.